About me

Här hittar ni bilder som jag har skapat de senaste 5 åren. Min ambition är att fortsätta att skapa tematiskt. Mitt nästa projekt är att samla ihop porträtt skapade i Photo Shop. Jag som gör bilderna heter Snezana Lindskog, arbetar som fritidspedagog och har behörighet som bildlärare. Bildskapande är det som ligger mig varmast om hjärtat.

Here you will find pictures that I have created in the last 5 years. My ambition is to continue to create thematically. My next project is to collect portraits created in Photo Shop. My name is Snezana Lindskog.I work  as a leisure teacher and has the qualifications of image teacher. Creating images makes me happy.